fb体育

fb体育

用时以缯袋挂于窗隙间良久,取研之,乃不粘。今牛、羊诸角,但杀之者,听之皆有声,不必专羚角也,自死角则无声矣。

赵岐注∶所谓酸枣是也。古大方多用踯躅,如胡洽治时行赤散,及治五嗽四满丸之类,及治风诸酒方,皆杂用之。

医家用治隐疹风及风毒脚肿,并煮水热淋,日再三,便愈。山羊即《尔雅》所谓羊也。

葛氏治金刃初伤,取生青蒿,捣,傅上,以帛裹创,血止即愈。似吴羊而大角,角椭,出西方。

每子熟时,有佳客至,则院僧煎汤以延之。似吴羊而大角,角椭,出西方。

唐注以一边有蹙文,又疏慢者,为山驴角。似吴羊而大角,角椭,出西方。

Leave a Reply